Noordelijk Scheepvaartmuseum

  • SlideNieuw03
  • nieuwnieuw01
  • SlideNieuw04
  • SlideNieuw01
  • SlideNieuw05
  • SlideNieuw02
  • nieuwnieuw03
  • nieuwnieuw02
  • nieuwnieuw04
  • nieuwnieuw05

ANBI
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum is aangemerkt als algemeen nut beoogende instelling.
ambiVanaf 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling.

Wij geven u daarom ter overweging uw legaat of donatie ten goede te laten komen van het Noordelijk Scheepvaartmuseum.

Extra gegevens per 1 januari 2014 over onze ANBI instelling: 
Naam: Noordelijk Scheepvaartmuseum (Vereniging)

Bezoekadres: Brugstraat 24, 9711 HZ Groningen
Banknummer: IBAN NL65RABO0145987183
KvK nummer: 40024197
Fiscaal nummer (RSIN): 26.58.124
Doelstelling volgens de statuten: "De vereniging heeft ten doel het bijeenbrengen, in stand houden en uitbreiden van een verzameling voorwerpen, en de daarop betrekking hebbende documentatie, betreffende de maritieme historie van Nederland en, meer in het bijzonder, die van de provinciën Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel, en die van de kleine handelsvaart, met het oogmerk deze verzameling in de gemeente Groningen voor het publiek toegankelijk te maken."
Beleidsplan (hoofdlijnen): zie hiervoor de pagina's 'missie en organisatie' en 'over het museum'
Bestuur: P. Westra, voorzitter en waarnemend penningmeester, mw. M.J. Schouwenaar, lid, mw. T. van der Veen, lid, J.W. Veluwenkamp, lid, mw. L. Vermeer, lid, mw. E. ter Hofstede, lid
Beloningsbeleid: In het beloningsbeleid volgt het museum de BBRA- schalen (verzelfstandigde rijksmusea) van 2006. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Jaarverslagen
Jaarverslag (inclusief financiele verantwoording) 2011
Jaarverslag (inclusief financiele verantwoording) 2012
Jaarverslag (inclusief financiële verantwoording) 2013
Jaarverslag (inclusief financiele verantwoording) 2014
Jaarverslag (inclusief financiele verantwoording) 2015
Jaarverslag (inclusief financiële verantwoording) 2016
Jaarverslag (inclusief financiële verantwoording) 2017
Jaarverslag (inclusief financiële verantwoording) 2018

Beleidsplannen
Beleidsplan MadA 2020-2023
Beleidsplan NSM 2013-2016Copyright © 2010 Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen. Alle rechten voorbehouden