Noordelijk Scheepvaartmuseum

  • nieuwnieuw01

ANBIambi
Museum aan de A is een geregistreerde culturele ANBI (Algemeen nut beogende instelling), giften gedaan aan ANBI instellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Onze gegevens
Naam: Stichting Museum aan de A
Bezoekadres: Brugstraat 24, 9711 HZ Groningen
Banknummer: IBAN NL65RABO0145987183
KvK nummer: 40024197
Fiscaal nummer (RSIN): 26.58.124

Doelstelling volgens de statuten
“De stichting heeft ten doel het verzamelen van verhalen en objecten van Groningen en Groningers in een vaste presentatie en in een vaste ontmoetingsplek, met de inzet van veel verschillende middelen in het museum, in Stad en provincie. De vaste en tijdelijke presentaties sluiten aan op de collectie Groningen, hebben een link met de Groninger Canon en verhalen van Groningen, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn." 
Bekijk hier de statuten.


Raad van Toezicht
Voorzitter: Rob Schuur
Leden: Ellen ter Hofstede, Leonieke Vermeer, Marieke Boekhold-Miltenburg en Willem de Kok.

Directeur bestuurder
Nicolette Bartelink 


Beloningsbeleid 
In het beloningsbeleid volgt het museum de BBRA- schalen (verzelfstandigde rijksmusea) van 2006. De functies in de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.


Beleidsplan
Beleidsplan MadA 2020-2023

Strategische Visie
Strategische Visie 2022-2024

Jaarverslagen

Rapport Stichting Museum aan de A inzake de
jaarrekening 2021
jaarrekening 2020

Inhoudelijk jaarverslag 2021
Bestuursverslag Jaarverslag 2020
Jaarverslag (inclusief financiële verantwoording) 2019
Jaarverslag (inclusief financiële verantwoording) 2018
Jaarverslag (inclusief financiële verantwoording) 2017
Jaarverslag (inclusief financiële verantwoording) 2016
Jaarverslag (inclusief financiele verantwoording) 2015

Copyright © 2010 Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen. Alle rechten voorbehouden