Noordelijk Scheepvaartmuseum

  • nieuwnieuw02
  • SlideNieuw04
  • SlideNieuw02
  • nieuwnieuw04
  • nieuwnieuw03
  • SlideNieuw01
  • nieuwnieuw01
  • SlideNieuw03
  • nieuwnieuw05
  • SlideNieuw05

In de twee mooiste middeleeuwse gebouwen van de stad vindt u het Noordelijk Scheepvaartmuseum. In het Canterhuis en het Gotisch huis ziet u de geschiedenis van de Noord-Nederlandse scheepvaart en van deze twee fraaie panden. Daarnaast zijn er het gehele jaar door wisselende historische en kunsttentoonstellingen te zien. Bezoek ook de bijzondere animatiefilm van middeleeuws Groningen “Groningen in 1470”!

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Binnen het Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt gewerkt met persoonsgegevens van geïnteresseerden, leden, medewerkers en (keten)partners. Wanneer mensen gebruik maken van de diensten van het Noordelijk Scheepvaartmuseum worden persoonsgegevens verzameld voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat het Noordelijk Scheepvaartmuseum zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens omgaat. Daarom hebben we ons beleid over deze gegevens vastgelegd in een privacystatement, dit kunt u hier downloaden.

Toekomstplan: 'Naar een nieuw museum'
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum werkt al jaren aan een nieuwe visie op de toekomst van het museum. Door verschillende recente ontwikkelingen in Groningen en in het museumbestel heeft is deze visie vanaf 2014 drastisch aangepast. De gemeente Groningen heeft in 2014 aangegeven te willen streven naar een 'Huis van de Groningse Geschiedenis' in een 'Historisch Kwartier', met als kern het museum en haar historische panden. Het Noordelijk Scheepvaartmuseum heeft deze rol op zich genomen en is met verschillende partijen in gesprek over de verandering van maritiem museum naar algemeen historisch museum. Het project is in de voorbereidende fase en zal een aantal jaren in beslag nemen.

Missie
Wij laten zoveel mogelijk bezoekers binnen en buiten onze unieke panden de geschiedenis van Groningen ontdekken. In ons museum voelt iedereen zich thuis. We laten bezoekers op een laagdrempelige, persoonlijke en verrassende manier kennismaken met de historie van Stad en Ommeland.

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

- algemene stadshistorie met relaties naar de Ommelanden
- de hieruit voorvloeiende verandering in de aard van wisseltentoonstellingen
- speciale aandacht voor het verhaal van Groningen en haar bewoners
- aangaan van uitgebreide en vergaande samenwerkingen met verwante instellingen
- een kernrol als centrum voor het historische kwartier
- meer evenementen buiten de museummuren
- veel aandacht voor educatie
- grote aanpassingen aan de inrichting
- uitbreiding of verbetering van de museale voorzieningen

 

Bewaren

Copyright © 2010 Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen. Alle rechten voorbehouden