Noordelijk Scheepvaartmuseum

  • nieuwnieuw01

In de twee mooiste middeleeuwse gebouwen van de stad - van begin veertiende eeuw - vindt u het Noordelijk Scheepvaartmuseum. In het Canterhuis en het Gotisch huis ziet u de geschiedenis van de Noord-Nederlandse scheepvaart en van deze twee fraaie panden. Daarnaast zijn er het gehele jaar door wisselende historische en kunsttentoonstellingen te zien. Bezoek ook de bijzondere animatiefilm van middeleeuws Groningen “Groningen in 1470”!

Work in progress: Museum aan de A 
Museum aan de A heeft de ambitie om hét museum over de geschiedenis van Groningen stad en provincie te worden, met een historische ontmoetingsplek en als leerbedrijf voor studenten van Noorderpoort. Deze ontwikkeling zal gefaseerd uitgevoerd worden met o.a. een verbouwing, aanpassing van de vaste opstelling en aanpassing van het (educatieve) aanbod en evenementen- en activiteitenprogramma. 


Missie
Museum aan de A verbindt inwoners en bezoekers van Groningen met de geschiedenis van Stad en Ommelanden. Museum aan de A treedt op als een regisseur/programmeur die ervoor zorgt dat het publiek actief bijdraagt aan de programmering en ontwikkeling van activiteiten. Zo bepaalt het publiek mede de inhoud van het museum. Museum aan de A ontwikkelt activiteiten en tentoonstellingen samen met (culturele) partners in provincie en Stad.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Binnen het Noordelijk Scheepvaartmuseum wordt gewerkt met persoonsgegevens van geïnteresseerden, leden, medewerkers en (keten)partners. Wanneer mensen gebruik maken van de diensten van het Noordelijk Scheepvaartmuseum worden persoonsgegevens verzameld voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat het Noordelijk Scheepvaartmuseum zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens omgaat. Daarom hebben we ons beleid over deze gegevens vastgelegd in een privacystatement, dit kunt u hier downloaden.

 

 

 

Bewaren

Copyright © 2010 Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen. Alle rechten voorbehouden