Terug naar: Boeken algemeen

Vijf eeuwen migratie

Printen
Een verhaal van winnaars en verliezers

auteurs: Leo en Jan Lucassen
aantal pagina's: 384
Met levering verzend- en administratiekosten voor € 5,79
Verkoopprijs: € 21,99
Korting
Bedrag BTW€ 1,82
Standaard prijs:
Beschrijving In het debat over migratie en integratie lopen de gemoederen hoog op. Meningen worden door velen in één moeite door als onomstotelijke feiten gepresenteerd. Integratiepessimisten zijn ervan overtuigd dat Nederland wordt bedreigd door massa-immigratie van moslims. De geschiedenis van de afgelopen vijf eeuwen laat zien dat onbehagen over migratie niets nieuws is, maar ook dat tijden van paniek en pessimisme worden afgewisseld door – soms lange – periodes van acceptatie. En met een nuchtere blik kun je vaststellen dat de vestiging van nieuwkomers ontegenzeglijk tot een aantal hardnekkige problemen heeft geleid, maar dat hun komst onze samenleving én hunzelf ook veel heeft opgeleverd. "Goed gefundeerde kennis is essentieel wanneer we de werkelijkheid beter willen begrijpen en politieke debatten op een zinvolle manier willen voeren,' schrijven Leo en Jan Lucassen. Vijf eeuwen migratie toetst meningen aan de historische feiten. Het boek groeide uit tot een standaardwerk over immigratie in Nederland, en verschijnt nu in een herziene en geactualiseerde editie.