Noordelijk Scheepvaartmuseum

  • nieuwnieuw05
  • SlideNieuw05
  • SlideNieuw04
  • SlideNieuw02
  • nieuwnieuw03
  • nieuwnieuw02
  • SlideNieuw03
  • SlideNieuw01
  • nieuwnieuw01
  • nieuwnieuw04

Gids voor de hunebedden in Drenthe en Groningen

Printen
auteur: Wijnand van der Sanden
aantal pagina's: 96
Met levering verzend- en administratiekosten voor € 5,79
Verkoopprijs: € 14,36
Korting
Bedrag BTW€ 1,19
Standaard prijs:
Beschrijving Deze gids geeft in beknopte vorm een compleet overzicht van alle nog bestaande hunebedden in de provincies Drenthe en Groningen, 54 in totaal. De lezer vindt er alle mogelijke informatie over de hunebedden: waar ze liggen, hoe oud ze zijn en natuurlijk welke vondsten er gedaan zijn, maar ook over hun landschappelijke ligging, grootte, oriëntatie, restauraties en andere bijzonderheden. Bij veel van de hunebedden wordt een thema behandeld, zoals de herkomst van de stenen, de ligging bij moerassige plekken of langs een weg, de wijze van dodenbijzetting, de zorg voor de hunebedden (ondermeer in de Tweede Wereldoorlog), vandalisme en nog veel meer. De gids wordt voorafgegaan door een inleiding over de mensen die in de Steentijd de hunebedden hebben gebouwd en de manier waarop hun nazaten er mee omgesprongen zijn. Ook afwijkende visies komen aan de orde. Het boek is onmisbaar voor iedereen die de hunebedden wil bezoeken en de laatste stand van zaken wil weten.

Copyright © 2010 Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen. Alle rechten voorbehouden