Noordelijk Scheepvaartmuseum

  • nieuwnieuw04
  • SlideNieuw01
  • SlideNieuw02
  • nieuwnieuw02
  • nieuwnieuw03
  • SlideNieuw03
  • SlideNieuw05
  • nieuwnieuw05
  • SlideNieuw04
  • nieuwnieuw01

Dialoog met de Noordzee

Printen
2000 jaar Deltawerken

auteur: H.A.Ferguson

Dialoog met de Noordzee
Met levering verzend- en administratiekosten voor € 5,79
Verkoopprijs: € 5,00
Korting
Bedrag BTW€ 0,41
Standaard prijs:
Beschrijving Veel is er reeds geschreven over de grootste Deltawerken. Toch is dit slechts een episode uit de waterbouwkundige geschiedenis van het deltagebied. Getracht wordt door analogieën met de Waddenzee de processen die zich in het deltagebied hebben afgespeeld te reconstrueren. Reeds voor de Romeinse tijd hebben de bewoners door hun manier van landbouw invloed gehad op het ontstaan van de huidige structuur. Pas uit het begin van de negentiende eeuw stamt de eerste betrouwbare hydrografische kaart. Pas na een aantal zware stormvloeden wordt er vanaf 1916 wetenschappelijk onderbouwd onderzoek naar mogelijke ingrepen gedaan. Vanaf dat moment worden ingrepen ook middels modelproeven voorbereid. De oorlog zet de hele ontwikkeling enkele jaren stil. Bij de drooglegging kan men gebruik maken van caissons van de geallieerden, een techniek die hier nog niet bekend was. De stormvloed van 1953 heeft uiteindelijk geleid tot het huidige Deltaplan dat afgerond is met de bouw van de Oosterscheldedam. Gevarieerd boek met veel zijdelingse informatie. Bevat zwart-witte en gekleurde illustraties.

Winkelwagen

 x 

Winkelwagen is leeg

Copyright © 2010 Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen. Alle rechten voorbehouden