Noordelijk Scheepvaartmuseum

  • SlideNieuw01
  • nieuwnieuw05
  • nieuwnieuw04
  • SlideNieuw03
  • nieuwnieuw02
  • SlideNieuw02
  • nieuwnieuw03
  • SlideNieuw04
  • SlideNieuw05
  • nieuwnieuw01

Excursies in de tijd

Printen
Episodes uit de geschiedenis van onze beschaving

auteur: Pieter A.M. Seuren
aantal pagina's: 267
Met levering verzend- en administratiekosten voor € 5,79
Verkoopprijs: € 25,60
Korting
Bedrag BTW€ 2,11
Standaard prijs:
Beschrijving Dit boek trakteert u op een aantal onverbloemd vertelde episodes uit de wereldgeschiedenis. Wilt u meer weten over de ijsman Ötzi, over de excentrieke Socrates en de diepzinnige Plato, die beiden van een goede beker wijn en van jongens hielden maar van democratie niets wilden weten, over de waanzinnig geniale maar humorloze Aristoteles en zijn plaaggeest Euboulides, over de onstuitbare wereldveroveraar Alexander de Grote, over het vroege Christendom geleid door de sluwe zakenman Petrus, over het rampzalige dogma van de drieëenheid, over de vroege Islam als politieke beweging voor Arabische eenwording, over de kerstening van Noord-Europa, over de heldhaftige maar tragische Peter Abelard en zijn geliefde Heloïse, over de minder heldhaftige maar even tragische Aartsdichter, over de funeste kruistochten, over de benepen Hanze, over de Europese expansie naar het verre oosten en westen, over de praal- en spilzieke Johan Maurits van Nassau die het Mauritshuis bouwde, eventjes koning van Brazilië was maar wel de toekomst voorzag, over de geschiedenis van de slavernij, over het woord ''kalkoen'' met zijn rijke verleden, over de Katholieke emancipatie in de negentiende en twintigste eeuw, of over de machtsovername door de media en het gigakapitaal - dan is dit uw boek. Het is tegelijk ook een boek dat u vertelt hoe de volkeren zich allengs, door de eeuwen heen, bevrijdden van mythe, dogma en dictatuur en hoe de rede langzaam de overhand aan het krijgen is.

Copyright © 2010 Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen. Alle rechten voorbehouden