Noordelijk Scheepvaartmuseum

  • nieuwnieuw01

De museumcollectie van het Noordelijk Scheepvaartmuseum omvat een brede verzameling objecten met betrekking tot de Noord-Nederlandse scheepvaart- en scheepsbouwhistorie vanaf de Middeleeuwen tot heden.

De collectie is sinds de oprichting van het museum in 1930 voortdurend gegroeid dankzij vele schenkingen van particulieren en bedrijven. Slechts een zeer klein deel is ooit aangekocht.

 

Verzamelbeleid
Het museum verzamelt alleen voorwerpen die voldoen aan de in het collectiebeleid gestelde criteria. Deze houden samengevat het volgende in:
1. Het voorwerp moet een relatie hebben met Noord-Nederland
2. Het voorwerp moet een aanvulling zijn op de collectie.

Verzamelgebied
Het geografische gebied dat het Noordelijk Scheepvaartmuseum vooral tot haar verzamelgebied rekent omvat de provincies Groningen en Drenthe en het noordelijke deel van Overijssel tot de lijn Dedemsvaart-Hasselt.

Digitalisering
De objectcollectie van het Noordelijk Scheepvaartmuseum is grotendeels gedigitaliseerd. Deze collectieinformatie is te raadplegen op de internetsite Maritiem Digitaal. Dit is een gezamenlijke site van maritieme musea in Nederland, waarop u kunt zoeken naar objecten van de aangesloten musea.

Copyright © 2010 Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen. Alle rechten voorbehouden