Noordelijk Scheepvaartmuseum

  • SlideNieuw01
  • nieuwnieuw03
  • nieuwnieuw05
  • SlideNieuw02
  • SlideNieuw04
  • nieuwnieuw02
  • nieuwnieuw04
  • nieuwnieuw01
  • SlideNieuw03
  • SlideNieuw05

Hanze 1463

Kooplieden gezocht! Wie zou zich uitstekend redden in de middeleeuwen en is de meest succesvolle handelaar van de klas? Dit project is geschikt voor groep 7/8, duurt 90 minuten en sluit aan op de volgende kerndoelen: 1, 2, 28, 35, 50 en 52.

Inhoud:

De leerlingen worden tijdens dit lesprogramma ingedeeld in verschillende groepen, die elk een Hanzestad representeren en ze krijgen binnen het stadsbestuur elk een eigen rol. Vervolgens beginnen de voorbereidingen voor het eigenlijke handelen, waarbij ze de middeleeuwse panden van ons museum doorkruisen. De leerlingen moeten uitvinden welke waren ze verkopen en met welke valuta ze moeten betalen. Hierna begint het onderhandelen. Maar dat ging niet vanzelf in een tijd van gevaren en onzekerheden! Tijdens het handelen krijgen de leerlingen te maken met onverwachte gebeurtenissen en lopen ze bovendien het risico hun handelswaren kwijt te raken aan zeeschuimers. Aan het einde van het spel maken we de balans op en rekenen we uit welke stad het meeste geld en goed heeft weten binnen te slepen. Net als in de echte middeleeuwen gaat het uiteindelijk om de winst die een stad wist te behalen!

Docentenhandleiding: Hanze 1463


Tobias en het Turfschip

Weet jij waar Veendam ligt? Of waar je in de stad Groningen de Turfsingel kunt vinden? Ontdek het in het lesprogramma Tobias en het turfschip! Dit programma is geschikt voor groep 7/8, duurt 90 minuten en sluit aan bij de volgende kerndoelen: 51, 52 en 56.

Inhoud:

Stap samen met de 19de eeuwse Tobias als verstekeling aan boord van een turfschip en reis stiekem mee naar de Groninger veenkoloniën. Aan de hand van het spannende verhaal over Tobias ontdekken de leerlingen tijdens het lesprogramma ‘Tobias en het turfschip’ hoe het leven er in de 19de eeuw in de Groninger veenkoloniën uitzag en welke rol turf speelde bij de ontwikkeling van de stad. Tijdens de voorbereidende les ontdekken ze welke sporen de turfwinning in Groningen heeft achtergelaten en gaan ze op zoek naar straatnamen en kanalen in de stad en de provincie. Vervolgens brengen ze een bezoek aan het museum waarin ze te zien krijgen waar Tobias aan het einde van zijn reis met het turfschip terecht kwam. Zouden de leerlingen het leven als snikjong of turfsteker zien zitten of gaan ze toch maar liever gewoon naar school?

*Bijzonderheden: Er is bij dit educatieve programma een voorbereidende les beschikbaar voor in de klas (duur: 60 minuten).

Docentenhandleiding: Tobias en het Turfschip

 

Drijven & Zinken

De leerlingen gaan in dit programma onderzoeken waarom schepen blijven drijven. Dat is namelijk best een beetje gek, schepen zijn immers gemaakt van staal. Dat is toch heel zwaar? Hoe kan het dan dat een schip toch blijft drijven en ook nog allemaal zware spullen mee kan nemen? Om dit te begrijpen gaan we eerst eens in het museum naar een paar modellen van boten kijken, wat kunnen we zien aan de vorm van de schepen? En wat betekent dat voor het drijven? Het programma is geschikt voor groep 5/6, duurt 90 minuten en sluit aan bij de volgende kerndoelen: 23, 42, 44 en 45.

Inhoud:

De leerlingen krijgen eerst een rondleiding langs diverse modelschepen uit onze collectie en worden uitgedaagd om de verschillen en overeenkomsten tussen de schepen te ontdekken. Op die manier komen ze veel te weten over de vorm van schepen en die kennis komt later in het lesprogramma goed van pas! Daarna gaan de leerlingen wetenschappelijke proefjes met water in de educatieruimte (spetters gegarandeerd!) doen en maken ze kennis met de Griekse wijsgeer Archimedes die de natuurwet uitvond waarin wordt uitgelegd waarom sommige zaken blijven drijven, terwijl andere zinken. Als leuke afsluiter van het lesprogramma mogen de leerlingen in een wedstrijdje ‘wie-bouwt-de-boot-met-het-meeste-drijfvermogen’ bewijzen dat ze goed hebben begrepen waarom schepen blijven drijven! Welk schip kan de meeste knikkers dragen voordat het zinkt?

*bijzonderheden: Dit programma is gebaseerd op het Talenten-kracht-principe.

Docentenhandleiding: Drijven & Zinken

Marin en Teun op de Westerhaven

Hoe was het leven in Groningen aan het begin van de vorige eeuw? En hoe zag het Groninger havengebied er toen uit? In dit programma van het Stripmuseum en het Noordelijk Scheepvaartmuseum ontdekken leerlingen de verschillen tussen het leven in het Groningen van nu (Marin) en dat van 1918 (Teun)aan de hand van het verhaal over Marin en Teun en een speurtocht door het Westerhavengebied. Het programma duurt 150 minuten , is geschikt voor groep 5 t/m 7 en sluit aan bij de volgende kerndoelen: 4,51,52 en 54.

Inhoud:

Het programma begint in het Noordelijk Scheepvaartmuseum waar het spannende verhaal van Marin en Teun wordt verteld. Deze kinderen zijn allebei 10 jaar oud en wonen in de stad Groningen. Marin leeft in het jaar 2018 en Teun in 1918. Het lijkt misschien vreemd, maar toch ontmoeten ze elkaar bij de Westerhaven!

De leerlingen krijgen een rondleiding door het Noordelijk Scheepvaartmuseum en doen met de begeleiders van de musea en de school een speurtocht door het Westerhavengebied. Tijdens deze speurtocht worden allerlei vragen over de geschiedenis van Groningen in 1918 en het Westerhavengebied beantwoord. De speurtocht eindigt in het Stripmuseum, waar de leerlingen een korte strip over Marin en Teun leren tekenen. Ter afsluiting krijgen de leerlingen een traktatie bij een winkeltje, geheel in de stijl van Teun uit 1918.

*bijzonderheden: de kosten voor dit programma zijn €125, inclusief de entree voor beide musea en materiaalkosten. Maximaal 30 leerlingen.

Middeleeuwse stad

In de stad Groningen herinnert nog veel aan de middeleeuwen. RHC Groninger Archieven, de Der Aa-kerk en het Noordelijk Scheepvaartmuseum werken samen om de middeleeuwen voor leerlingen tot leven te brengen. Dit programma is geschikt voor groep 5/6, duurt 150 minuten en sluit aan op de volgende kerndoelen: 1, 4, 51, 52, 53 en 56.

Inhoud:

Leerlingen maken kennis met het dagelijks leven, de handel (gilden en scheepvaart) en de religie in de middeleeuwen. Zij beleven hoe de stad er in de middeleeuwen uitzag en hoe het bestuur geregeld was. Tijdens het programma volgen de leerlingen de familie Canter, die in het huis aan de Brugstraat woonde, het gebouw waar nu het Noordelijk Scheepvaartmuseum is gevestigd. Aan de hand van een film en echte archiefstukken leren ze hier meer over het dagelijks leven en de handel. Ook bezoeken de leerlingen de Der Aa-Kerk, waar ze meer te weten komen over religie in de middeleeuwen. Ook een korte stadswandeling, onder begeleiding van een gids, maakt onderdeel uit van het lesprogramma. Een unieke kennismaking met de middeleeuwse stad!

*bijzonderheden: het volgen van dit programma kost €4,- euro per leerling, begeleiders zijn gratis. Dit programma is 2x per schooljaar te volgen.

 

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum bereidt de wintertentoonstelling voor over de romantiek van zeelui en dames van plezier in het A-kwartier in de stad Groningen. Hiervoor zijn we op zoek gegaan naar Engelse hondjes. Zo’n set porseleinen hondjes was uiterst populair bij de Engelse middenklasse in de hoogtijdagen van de Britse koningin Victoria, zelf trotse bezitter van een spaniël. Deze hondjes worden ook wel hoerenhondjes genoemd. Koningin Victoria duldde geen 'onzedelijk gedrag' en dames van lichte zeden verrichten hun werk onder de dekmantel van beeldjesverkoop. Wie de hondjes kocht, kon ook de 'rest' kopen.

De beeldjes kregen ook de naam 'hoerenhondjes' door het oude gebruik van prostituees om de beeldjes met de snuit richting de kamer te richten als er een klant binnen was en met de snuit richting de straat als de dame beschikbaar was. Dames van lichte zeden gebruikten de hondjes ook als dekmantel. Zo deden ze zich voor als souvenirverkoopster.

Veel Noord-Nederlandse zeelieden voeren in de 19e eeuw op de Engeland en de Shetlandeilanden. Daar zagen ze de hondjes regelmatig op vensterbanken staan. De beestjes vielen in de smaak bij deze zeelui en ze namen ze als souvenir mee voor ‘thuis’ waar ze de schoorsteenmantel sierden. En nu nog! Eigenaren van dergelijke hondjes brachten vrijdag 16 en zaterdag 17 september hun porseleinen sets naar het museum om ze in bruikleen te geven voor de tentoonstelling. Prachtige verhalen over de herkomst werden verteld: ze werden op een rommelmarkt op de kop getikt na nostalgische herinneringen aan de beeldjes of waren een familiestuk.

Wat veel eigenaars gemeen hebben, is dat de 'echte betekenis' pas recent aan het licht kwam. 'Ik kwam pas een paar jaar geleden achter de betekenis. Ik heb het mijn moeder maar niet verteld. Maar ik zou wel in hebben gegrepen als ze de hondjes op de vensterbank had gezet,' zei een eigenaar lachend.

De beestjes zijn meer dan honderd jaar oud, maar zien er vaak puntgaaf uit. 'Zijn neus is goed geboend,' becommentarieert een medewerker waarderend. Waarop de eigenaar met een grinnik zegt: 'Nou, dat kwam niet door mijn oma.'

Op zaterdag 17 september schreef het Dagblad van het Noorden een artikel over de inzameling van de hondjes: Hoerenhondjes uit Groningen: Heel schattig, maar ondertussen...

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Disclaimer
De informatie op Noordelijk Scheepvaartmuseum.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de afdeling Communicatie. De afdeling Communicatie besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze internetsite. Het is echter mogelijk dat de inhoud verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Noordelijk Scheepvaartmuseum kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op het internet. Het is mogelijk dat via de internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Het Noordelijk Scheepvaartmuseum kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Privacy
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze internetsite. Het museum is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site, maar uw naam of dergelijke hoeven wij niet te weten. Informatie over bezoeken aan deze site worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken per e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Copyright
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum behoudt zich het auteursrecht voor op de via de internetsite van het Noordelijk Scheepvaartmuseum verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van het Noordelijk Scheepvaartmuseum mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.

Nieuwsbrief

Evenementen

Uitgelicht

Museumschip Emma
Meer informatie »

IMG 5313

 

Copyright © 2010 Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen. Alle rechten voorbehouden