Noordelijk Scheepvaartmuseum

  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 6
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum is gevestigd in de twee mooiste middeleeuwse gebouwen van Groningen. Het museum toont de geschiedenis van de Noord-Nederlandse scheepvaart en de geschiedenis van Groningen. Daarnaast kunt u het gehele jaar wisselende kunst- en geschiedenistentoonstellingen in ons museum bezoeken. Om te weten hoe Groningen er in de Middeleeuwen uitzag, kunt u de bijzondere virtuele reconstructie van middeleeuws Groningen bekijken: "Groningen in 1470".

Toekomstplan: 'Naar een nieuw museum'
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum werkt al jaren aan een nieuwe visie op de toekomst van het museum. Door verschillende recente ontwikkelingen in Groningen en in het museumbestel heeft is deze visie vanaf 2014 drastisch aangepast. De gemeente Groningen heeft in 2014 aangegeven te willen streven naar een 'Huis van de Groningse Geschiedenis' in een 'Historisch Kwartier', met als kern het museum en haar historische panden. Het Noordelijk Scheepvaartmuseum heeft deze rol op zich genomen en is thans met verschillende partijen in gesprek over een verandering van maritiem museum naar Historisch Museum. Deze ontwikkeling is nog slechts in haar beginfase en zal jaren in beslag nemen

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

- algemene stadshistorie met relaties naar de Ommelanden
- de hieruit voorvloeiende verandering in de aard van wisseltentoonstellingen
- speciale aandacht voor het verhaal van Groningen en haar bewoners
- aangaan van uitgebreide en vergaande samenwerkingen met verwante instellingen
- een kernrol als centrum voor het historische kwartier
- meer evenementen buiten de museummuren
- veel aandacht voor educatie
- grote aanpassingen aan de inrichting
- uitbreiding of verbetering van de museale voorzieningen

Copyright © 2010 Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen. Alle rechten voorbehouden